Super Supermarkt Keurmerk Wateringen

Ondernemer de heer Edward Koornneef ontving het keurmerk op 9 juli in aanwezigheid van mw. Karin Zwinkels - De Jong, wethouder EZ, gemeente Westland. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

 

Lokaal en duurzaam ondernemen

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Edward Koornneef en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. Deze enthousiaste ondernemer is o.a. gecertificeerd door het gezellige karakter van zijn winkel en het grote lokale assortiment, aangepast op de wensen van de klant en het stimulerend personeelsbeleid, waarbij het team alle kansen krijgt zich te ontwikkelen binnen de branche. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

 

Beoordelingscriteria

Jumbo Koornneef in Wateringen is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek.

Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit. Hij benadrukte dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Koornneef is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.’

Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Jumbo Koornneef in Wateringen hebben ruim 225 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.